Bestuur en Commissies

Sail Center 107 is een vereniging waarbij een groot aantal leden op tal van verschillende manieren vrijwillig actief zijn
Sail Center 107 is een vereniging waarbij een groot aantal leden op tal van verschillende manieren vrijwillig actief zijn. Deze inzet zorgt ervoor dat alles blijft draaien en dat de contributie zo laag mogelijk gehouden kan worden. Voor de coördinatie van het reilen en zeilen van de club is er een bestuur. De leden van het bestuur worden gekozen op de algemene ledenvergadering en zijn ook verantwoording verschuldigd tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere commissies.

De bestuursleden worden geholpen in de commissies door vele leden, want er is behoefte aan verschillende kwaliteiten en natuurlijk is er ook altijd genoeg te doen. Als jij jouw kwaliteiten voor de club wilt inzetten dan kan je gerust contact opnemen met iemand van het bestuur of een commissielid.

Sail Center is de watersportclub van, voor en door echte watersporters!

Bestuursleden

Mark Moens

Voorzitter

Telefoon:
070-5680017

Marike Vermeulen

Secretaris

Telefoon:
070-5680017

Erik Hamelink

Penningmeester

Telefoon:
070-5680017

Jan Voorendt

Algemeen bestuurslid

Commissies

Kimberly Pauw

Algemeen bestuurslid

Bouwcommissie

Jan Voorendt

Feestcommissie

Kimberly Pauw

Zeilcommissie

Stef Verlinden

Materiaal- en Veiligheidscommissie

Peter Lindeman

23 January 2021, 04:53
0.0
kt
0.0
kt
max
[lwa]