Clubdienst

Voor en door leden van Sail Center 107
Clubdiensten

Vele handen maken licht werk. En omdat Sail Center 107 geen personeel in dienst heeft zal van elk lid ook extra hulp gevraagd worden.

Bardienst en op/afbouw

Het aantal verplichte diensten is tot een minimum beperkt, namelijk 1 bardienst per lid per jaar, plus 1 keer per jaar helpen bij de op/afbouw van het clubhuis. Bestuurs- en commissieleden zijn hiervan uitgezonderd. Voor aanvang van het seizoen kun je aangeven wanneer het je schikt om de bardienst te doen. Voor de opbouw of afbouw ontvang je een uitnodiging van de bouwcommissaris.

Commissies

Er zijn tal van gespecialiseerde activiteiten die door commissies worden opgepakt. Zo zijn er de volgende commissies: kitecommissie, zeilcommissie, clubcommissie, materiaal- en veiligheidscommissie, bouwcommissie en de communicatiecommissie. Deze ontstaan spontaan of doordat het bestuur en de ALV hier de noodzaak van inzien. Het wordt erg gewaardeerd als je hier een bijdrage aan levert.

Bestuur

Ook het bestuur bestaat uit gewone leden die een extra inspanning en richting willen geven aan de club. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemene bestuursleden met een specifieke opdracht/taak. Een bestuursfunctie kost wat meer tijd, maar wordt erg gewaardeerd en staat ook nog eens goed op je CV. Gewoon doen!

 
23 January 2021, 06:07
0.0
kt
0.0
kt
max
[lwa]